Jak poznat kvalitní LED žárovky E27


Životnost– ta by se mÄ›la pohybovat mezi 25 a 50 tisíci hodinami, dnes už není ojedinÄ›lou ani doba životnosti sto tisíc hodin. LED žárovky se neustále zdokonalují, pÅ™edevším elektronika a Äipy a deklarovaná životnost se prodlužuje. Jedná se vÅ¡ak pouze o matematický empirický výpoÄet na základÄ› laboratorních testů, ve skuteÄnosti nebylo možné prozatím v praxi tak dlouhou dobu životnosti výrobků ověřit.LED žárovka s paticí E27
Proudový mÄ›niÄ– je souÄástí elektronického jádra každé LED žárovky E27a jeho úkolem je dodávat pÅ™esné proudové hodnoty pro polovodiÄový Äip. Moderní a technicky vyspÄ›lejší mÄ›niÄe se oznaÄují zkratkou CCD, zatímco starší RCD. MÄ›niÄe mají také za úkol chránit Äip pÅ™ed kolísáním napÄ›tí. Výrobky se starším typem RCD by mÄ›ly být zároveň levnÄ›jší, což nemusí být pravidlem u pochybných dealerů, kteří obchodují se zbožím vyrobeným v asijských zemích.LED diodová žárovka v lustru
Vyzařovací úhel– žádná žárovka nesvítí tak, aby pokryla celý obloukový rádius 360 stupňů. Vyzařovací úhel je vždy menší, a pokud je na výrobku uveden tento údaj, jedná se o klamavou reklamu s cílem prodat produkt za každou cenu.
Barevná teplota– zatímco jeÅ¡tÄ› pÅ™ed deseti lety byl sortiment barevného podání výraznÄ› omezený, dnes můžete volit mezi více druhy bílého denního svÄ›tla, případnÄ› v barevných variacích. Mnozí lidé tento důležitý ukazatel podceňují a stává se, že výrobky neprávem kritizují, protože jim pÅ™ipadá svÄ›tlo pro jejich úÄely nevhodné. Na etiketÄ› se vždy musí objevit oznaÄení teplá, studená nebo neutrální (denní) bílá. Teplá bílá s teplotou chromatiÄnosti pÅ™ibližnÄ› 3000 K navozuje příjemnou relaxaÄní atmosféru v ložnicích a obývacích pokojích, podporuje tvorbu hormonu melatoninu, jemuž se pÅ™ezdívá „noÄní serotonin“. Naopak studené nebo neutrální tóny od 4500 do 6500 K jsou urÄeny pro pracoviÅ¡tÄ›, kde je vyžadována pozornost a dostateÄná bdÄ›lost. Čím chladnÄ›jší odstín, tím menší pravdÄ›podobnost únavy, ovÅ¡em tyto svÄ›telné zdroje nepatří tam, kde se chystáte k odpoÄinku a spánku.