Mnohdy je výhodnější se obrátit na odborníka


Na trhu je dnes skuteÄnÄ› velký až nadmÄ›rný výbÄ›r typů svítidel, která se samozÅ™ejmÄ› dají nainstalovat kamkoliv. Mohou fungovat jako hlavní zdroje svÄ›tla, ale nÄ›které se mohou použít pouze pro urÄitou situaci, na což by mohla skvÄ›le posloužit bodová svÄ›tla. Ty se dají snadno nainstalovat do dÅ™evÄ›ných podhledů, stejnÄ› tak jako zabudovat do sádrokartonů, na strop nebo dokonce i jako centrální osvícení. Spíše jsou ale lepší v kombinaci s hlavním centrálním svÄ›tlem. Pokud si nevíme rady, lepší bude, než chodit a tápat mezi regály se obrátit na odborníky, kteří oboru nejen rozumí, ale hlavnÄ› poradí. Ti se totiž s osvÄ›tlením zabývají a tak také mají pÅ™ehled. Záleží hodnÄ› i na samotné místnosti, k jakému úÄelu slouží a jak velkou má rozlohu. Tuto odbornou pomoc nám může poskytnout bytový architekt a s ním rozhodnÄ› chybu neudÄ›láme.

hodně žárovek

Místnost, kde to může hrát barvami

Obývací pokoj je prostor, kde hlavní svítidlo je základ a pak je dobré se podívat po stolních lampách a lampiÄkách, které se svým designem hodí do prostoru. VÄ›tÅ¡inou tyto svítidla mají závity pro klasické žárovky a my je můžeme hravÄ› vymÄ›nit za úsporné, které vybereme například v sekci LED žárovky Praha. Kombinace svítidel by mÄ›la vycházet nebo odvíjet se od Äinnosti, kterou budeme běžnÄ› provozovat v zimních mÄ›sících, kdy si umÄ›lého svÄ›tla zažijeme nejvíce. Spíše bychom zde mÄ›li dát pÅ™ednost žluté neboli teplé barvÄ› osvÄ›tlení, ta navodí totiž příjemnou atmosféru klidu a relaxace. V dneÅ¡ní dobÄ› se můžeme posunout jeÅ¡tÄ› o kousek dál a vybrat si Å¡ikovnou pomůcku jako jsou stmívaÄe svÄ›tel, pak si lze nastavit co nejvíce příjemné svÄ›tlo pro vÅ¡echny.

lampy

Dobrá rada – v nÄ›kterých domácnostech se traduje, že pÅ™i sledování televize musí být zkrátka tma. Nejsme v kinÄ›, to je první vÄ›c a navíc i lékaÅ™i doporuÄují vyvážit televizní záření jiným svÄ›tlem, například malou lampiÄkou. Kombinace televize a tmy velmi zatěžuje naÅ¡e oÄi. Jen detail. Nikdy se nesmí umístit lampiÄka nebo svítidlo tak, aby se odráželo v nÄ›m svÄ›tlo druhého zdroje, tudíž například v obrazovce. Ale to není problém si vyzkouÅ¡et a pak dopad svÄ›tla namířit jiným smÄ›rem.