Reklama ve vyhledávači


Pokaždé, když nÄ›co hledáte na internetu, zanecháváte stopu. Taková nesmazatelná stopa je pro vÅ¡echny, kteří alespoň trochu ovládají nÄ›jaké ty fígle, lehce viditelná a daný ÄlovÄ›k si tak o vás může zjistit spoustu informací, nebo tedy alespoň o vaÅ¡em poÄítaÄi = proto jakmile se vám zaÄnou v domácnosti na poÄítaÄi zobrazovat hromadnÄ› reklamy na single sleÄny v okolí, možná byste si mÄ›li promluvit se synem Äi dcerou o používání poÄítaÄe.
práce na pc
 

Co se všechno dá vysledovat?

A) Jaké stránky navÅ¡tÄ›vujete (a to i když máte tzv. inkognito režim!). Snadno se dá vystopovat, na jaké odkazy jste klikli, pÅ™es co jste se na stránku dostali a kam jste mířili dál. VÅ¡echno to je jako stopa ve snÄ›hu. A pokud se ptáte, jestli to jde nÄ›jak zamést. No možná i ano, ale takové spoleÄnosti nenabízejí služby zadarmo
B) Jaké produkty Äi služby hledáte. Ano i vaÅ¡e důvÄ›ryhodné vyhledávaÄe zaznamenávají každý pojem (ze kterých potom tvoří legraÄní grafy, jaký výraz byl nejÄastÄ›ji vyhledávaným za rok atd.), který vyhledáte a uloží si dané informace.
C) VaÅ¡e umístÄ›ní. VÄ›tÅ¡inou pokud nemáte skrytou Äi veÅ™ejnou IP adresu nebo se váš internetový poskytovatel s niÄím nemaže, tak se dá vidÄ›t, kde jste byli, jaká místa jste navÅ¡tívili a co jste tam dÄ›lali (instagram, že ano?)
tabule s nápisem

A je na tom něco špatně?

PrávÄ› v tom to vÄ›zí – vůbec na tom není nic Å¡patného. VyhledávaÄe a spoleÄnosti následnÄ› nastaví reklamu na internetu tak, aby sedÄ›la pÅ™esnÄ› vaÅ¡im zálibám a vaÅ¡im vyhledávaným zájmům. Proto například navÅ¡tívíte obchod s ledniÄkami a najednou máte na sociálních sítích výhodné reklamy na mrazáky a reklamy na opravářské služby. A není to pÅ™ece naprostý ideál, kdy nebudete muset ani pípnout, otevÅ™ete vyhledávaÄ a okamžitÄ› vám naskoÄí vÅ¡echno, co si kdy budete chtít vyhledat? Pro nÄ›které možná noÄní můra nesmrtelného Velkého bratra, pro nÄ›které ale už každodenní realita.