Žárovky Osram Cool Blue se zařadily mezi nejvyhledávanější modely na trhu


Kvalita za rozumnou cenu – tímto již téměř zprofanovaným sloganem bychom mohli oznaÄit autožárovky Osram Cool Blue. OstatnÄ›, můžete se o tom sami pÅ™esvÄ›dÄit na nÄ›kterých motoristických fórech nebo na nákupních, vyhledávacích Äi slevových serverech na Internetu podle nezávislých recenzí. U tohoto modelu se prakticky nestává, že by jej nÄ›kdo odsuzoval a zatracoval. ŘidiÄi bývají spíše příjemnÄ› pÅ™ekvapeni deklarovanými parametry až v okamžiku, kdy usednou za volant a rozpoznají rozdíl od původních halogenových žárovek.

křižovatka

Čím Vás mohou překvapit

Barva svÄ›tla – již název napovídá, že se výrobce orientoval zejména tímto smÄ›rem, aby Å™idiÄe oslovil jak efektivitou, tak i praktiÄností. Bílé, lehce namodralé svÄ›tlo, které je pro provoz homologované a tudíž schválené, budí dojem, že jde o instalované svÄ›tlomety s xenonovými výbojkami. Co je vÅ¡ak podstatné, je vliv této barvy na komfort pÅ™i řízení. Běžné halogenky totiž vyzaÅ™ují svÄ›telný kužel o teplotÄ› chromatiÄnosti zhruba 3200 K, jde o teplý odstín, který po urÄité dobÄ› za volantem unavuje a může způsobit nepozornost nebo navodit mikrospánek. Pro řízení vozidla je vÅ¡ak optimální chladnÄ›jší odstín, který se pÅ™ibližuje dennímu sluneÄnímu svitu.

provoz noÄní

Navozuje bdÄ›lost a tím snižuje tvorbu hormonu melatoninu, který pÅ™ipravuje organismus ke spánkové fázi. ŘidiÄ zkrátka nesmí za jízdy usínat a ztrácet koncentraci. U tohoto výrobku můžete oÄekávat teplotu chromatiÄnosti 4200 K a zároveň o pÅ™ibližnÄ› jednu pÄ›tinu více svÄ›tla ve srovnání s halogenovými žárovkami.
Lepší viditelnost pÅ™ekážek – ve tmÄ› jsou lépe viditelné jak pÅ™ekážky, tak i dopravní znaÄení. NemÄ›li byste tedy snadno pÅ™ehlédnout smÄ›rovou tabuli, svislé a vodorovné znaÄky, nerovnosti, výmoly a pÅ™ekážky na silnici, stejnÄ› tak prostor pravé krajnice, kde se pohybují chodci a cyklisté, a odkud do vozovky mohou vbÄ›hnout i zvířata.