Kruhová zářivka je jedním z nejoblíbenějších světelných zdrojů v domácnosti


V souÄasné dobÄ› pÅ™evládají na trhu osvÄ›tlovací techniky v domácnostech tÅ™i základní typy svÄ›telných zdrojů: LED diodové polovodiÄové systémy, zdroje na principu elektrického výboje s inertním plynem – zjednoduÅ¡enÄ› Å™eÄeno výbojky a zářivky a pomÄ›rnÄ› znaÄnÄ› rozšířené bodové osvÄ›tlení halogenovými reflektory.
Do popÅ™edí se silnÄ› tlaÄí LED diody ve vÅ¡ech možných podobách, tvarech a provedeních poÄínaje žárovkami a konÄe panely a pásky. ProfesionálnÄ› vedené reklamní kampani zaměřené na polovodiÄe také pomohla Å™ada kulturních a sportovních akcí, kde se tato technologie uplatnila pÅ™i výstavbÄ› olympijských areálů a zázemí, a jako podpůrné systémy přímÄ›stských obchodních center.

lustr

Ve stínu LED diod, tak trochu neprávem opomíjené, jsou dnes trubice a baňky s luminiscenÄní vrstvou a plynovou náplní, které vytváří specifické a velmi příjemné umÄ›lé svÄ›tlo. Ano, Å™eÄ bude o lineárních a tvarových kompaktních zářivkách.
Výhody osvÄ›tlení kompaktními zářivkami jsou nesporné – vydávají totiž umÄ›lé svÄ›tlo dostateÄnÄ› intenzivní, více smÄ›rové a pÅ™edevším v takovém podání barev, které je pro lidský zrak pÅ™ijatelnÄ›jší, než svÄ›tlo LED diod. Je to dáno právÄ› samotným principem – elektrickým výbojem v prostÅ™edí plynové náplnÄ› a s pomocí odrazové vrstvy luminoforu na rubu sklenÄ›né trubice Äi baňky.

Zářivky jsou dnes na vyšší úrovni než před dvaceti lety

Zářivky vÅ¡ak ke své nelibosti nesklidily příliÅ¡ mnoho pozitivních ovací, mají za sebou pomÄ›rnÄ› kruÅ¡né období poÄáteÄní vývojové fáze, kdy byl trh zásoben pouze omezenými možnostmi barevného podání, a kdy pÅ™ed jejich pÅ™ednostmi pÅ™evládaly neduhy jako napÅ™. nepříjemné blikání, bzuÄení a příliÅ¡ ostré a bodavé svÄ›tlo.
Technický pokrok se vÅ¡ak naÅ¡tÄ›stí nezastavil a vÄ›decké týmy si dobÅ™e uvÄ›domovaly pÅ™ednosti výbojkového osvÄ›tlení. Původní indukÄní pÅ™edÅ™adníky byly nahrazeny elektronikou, byla rozšířena nabídka barevného podání, prodloužena životnost výrobků a zvýšen výkon na úkor spotÅ™eby energie.

desingové osvěltení

Dnes mají opět své místo na slunci nejen na pracovištích, ale i v domácnostech. Instalují se ve formě centrálních, nástěnných a stojanových svítidel, jsou ideálním médiem v kuchyních, pracovnách, v koupelnách, hodí se i do prostředí chodeb, předsíní a schodišť. Výroba se také soustředila na průmyslový design, velkou oblibu si získala kruhová zářivka, krátké lineární trubice a kompaktní zářivky se závitem E27.

Comments are closed.