Velký výběr žárovek H7 Osram včetně nadstandardních typů


Výroba běžných zdrojů umÄ›lého svÄ›tla, které jsou umístÄ›ny ve svítidlech uvnitÅ™ obytných Äi nebytových prostor, anebo v exteriéru, napÅ™. v pouliÄních lampách, není limitována v zásadÄ› niÄím. Pouze musíme pÅ™ihlédnout k vhodné barvÄ› svÄ›telného zdroje s ohledem na způsob využití – pro pracovní úÄely se příliÅ¡ nehodí teplé odstíny bílého svÄ›tla a chladné by nás naopak obtěžovaly v ložnici u noÄního stolku. Zdroje svÄ›tla pak instalujeme podle hodnoty svÄ›telného toku tak, jak nám vyhovují – nÄ›komu silnÄ›jší zdroj, jinému staÄí spíše intimnÄ›jší.
hustý veÄerní provoz

Omezení ze strany legislativy

Jiná situace ovÅ¡em nastává u automobilů. Tam je limit striktnÄ› dán legislativou a výrobci jej musí bezpodmíneÄnÄ› dodržet. Jedná se pÅ™edevším o hraniÄní svÄ›telný tok 1500 lumen a omezení barevného odstínu, zvláštÄ› u spektra modré barvy. NÄ›které parametry vÅ¡ak korigovány nejsou a tam mají producenti volné pole působnosti, pÅ™ipomeňme například hodnotu jasu a délku svÄ›telného kuželu. Na vzdálenost svÄ›telného paprsku a jeho zabarvení smÄ›rem do neutrální až studené bílé se zaměřují vÅ¡ichni renomovaní výrobci autožárovek, aby nabídli lepší parametry pro bezpeÄnÄ›jší jízdu s vyšší třídou komfortu.
osvětlené parkoviště

Více jasu a vyšší kontrast „neutrální bílé“

Porovnáte-li například autožárovku H7 Osram Night Breaker, případnÄ› Tungsram Megalight Ultra s běžným typem halogenového zdroje do pÅ™edního svÄ›tlometu, rozdíl bude markantní na první pohled. Více než dvojnásobnÄ› delší kužel s vysokým jasem výraznÄ› ovlivní vnímání dÄ›je v silniÄním pruhu. ŘidiÄ má zhruba dvojnásobek Äasu pro bezpeÄný manévr v případÄ› náhlé pÅ™ekážky pÅ™ed vozem – může se vÄas vyhnout nebo zastavit. K problematickým situacím dochází hlavnÄ› pÅ™i stÅ™etu s chodci a cyklisty, kteří nemají na odÄ›vu reflexní prvky, anebo jsou obleÄeni do tmavého obleÄení. Neutrální bílá barva 4200 K u nadstandardních typů také brání únavÄ› a chrání Å™idiÄe pÅ™ed mikrospánkem.

Comments are closed.