2gx13 je jedním z moderních typů koncovek osvětlovací techniky


Jak se vyznat závitech, koncovkách a paticích

E27 – nejrozšířenější a nejznámější koncovka všech žárovek. Nazývá se Edisonův závit a byly jím obdařeny všechny žárovky s wolframovým vláknem. Výrobci vsadili na jeho úspěšnost a díky tomu, že tvoří v domácnostech více než 70 procent veškerých svítidel, přizpůsobili se tomu a dnes běžně na trhu zakoupíte jak LED diodové žárovky, tak i kompaktní zářivková tělesa s touto objímkou.
E14 – Edisonův závit (malý), který se nejÄastÄ›ji využívá v malých stolních lampiÄkách, v digestořích, v plynových a elektrických troubách a v orientaÄních svítidlech na chodbách. TÄ›mto žárovkám se říká „miňonky“. Číslo za symbolem „E“ znaÄí průmÄ›r v milimetrech, tedy 14 mm (nebo u velkého závitu 27 mm).

jídelna

2GX13 – speciální nástrÄná patice zářivkových trubic, nejÄastÄ›ji kruhového nebo eliptického tvaru. Tyto zdroje svÄ›tla s paticí 2gx13 patří k modernÄ›jším typům, jsou designovÄ› propracované a tvoří zajímavé dekorativní prostÅ™edí pÅ™edevším v domácnostech.

T8 (G13)– vÄ›tÅ¡ina z nás je dobÅ™e zná, jsou to koncovky klasických zářivkových sklenÄ›ných trubic – průmÄ›r 26 mm (lineárních zářivek) vyrábÄ›ných buÄ na bázi inertního plynu a luminiscenÄní vrstvy se startérem a tlumivkou, případnÄ› s elektronickým pÅ™edÅ™adníkem, anebo LED diodové trubice.
GU10 – koncovka ve tvaru dvou osazených váleÄků, podobná typu G13. Jsou rozšířeným typem pÅ™edevším u halogenových žárovek a dalších svítidel, která nemají vlastní transformátor a jsou napájena přímo ze sítÄ› 230 V. Po nasazení do objímky se pouze pootoÄí, až zapadnou do zářezu.

stropní osvětlení

MR16 – rozšířený typ mezi stropními svítidly bodového typu, nejÄastÄ›ji nasazované v koupelnách, na toaletách, v pÅ™edsíních u Å¡atních skříní a zrcadel, anebo ve stropních podhledech. Patici tvoří dva tenké ocelové kolíÄky, které se zasouvají natÄ›sno do objímky.
G4– obdoba pÅ™edchozího typu, pouze jsou kolíÄky menšího průmÄ›ru. Slouží pro podhledové osvÄ›tlení, stolní lampy, drobná svítidla v koupelnách, obslužných pultech a barech, anebo signalizaÄní Äi orientaÄní svÄ›tla o malém výkonu.
G9 – málo rozšířený typ patic ve tvaru dvou plochých kolíků s plastovou zásuvnou Äástí, která zapadá do protilehlého kontaktního zdroje v objímce. Setkáte se s ní pomÄ›rnÄ› zřídka, spíše ve stropních podhledových svÄ›tlech.