Světelné zdroje LED jsou i ohebné pásky


PolovodiÄové Äipy ve formÄ› led pásků jsou nesmírnÄ› oblíbené pro svou úžasnou flexibilitu, vysoký svÄ›telný výkon a snadnou montáž. Podle Äeho se řídit pÅ™i jejich výbÄ›ru?

led pás

Volba zdroje – největší úskalí

NejvÄ›tším problémem bývá zvolit správný napájecí zdroj. Musí se totiž vynásobit poÄet metrů výkonem pásku udávaným ve wattech na metr. Například výkon 6,8 W/m a pásek dlouhý 5 metrů bude znamenat celkový výkon 6,8 x 5 = 34 W. Zdroj vÅ¡ak musí být naddimenzovaný tak, aby pÅ™esahoval zhruba o 20 procent tuto hodnotu, tedy celkový příkon zdroje musí být v tomto případÄ› minimálnÄ› 41 W .

Jak se pásek instaluje

V zásadÄ› máte dvÄ› možnosti. Tou první, jednodušší, je pomocí nalepovací fólie, která se bezpeÄnÄ› uchytí na vÅ¡echny běžné druhy podkladů, tedy na plast, sklo, hladké dÅ™evo, keramiku, kov. PotÅ™ebné je pouze dobÅ™e povrch odmastit a odstranit z nÄ›j neÄistoty. Páska vÅ¡ak nedrží na běžné omítce nebo malbÄ› na zdi, pro tyto úÄely je nutné využít speciálního lepidla, nejlépe silikon nebo lepidla pro lepení akvárií.
Druhou možností je hliníkový profil. Jeho primární funkcí je pochopitelnÄ› dekorativní úÄel, ale zároveň slouží jako chladiÄ u výkonnÄ›jších pásků. Hliníkové nosiÄe mohou být vestavné, nástÄ›nné nebo zaoblené rohové a lze je použít buÄ samostatnÄ›, nebo zakrýt tzv. difuzorem – ochranným plastovým krytem.

led pásek

Světelný tok

SvÄ›telný tok, neboli svítivost pásků, je rozhodujícím parametrem, který urÄuje způsob využití a jeho uchycení.
Nízký osvit – jsou to málo výkonné systémy o výkonu do 5W/m. Používají se nejÄastÄ›ji pouze jako dekorativní osvÄ›tlení.
StÅ™ední osvit – rozmezí od 7 do 10 W/m. Výkon od 9 W/m se již doporuÄuje instalovat do hliníkových profilů. Využití zpravidla na osvÄ›tlení kuchyňské desky a pracovního prostoru dílny.
Vysoký osvit – od 12W/m a extrémnÄ› vysoký osvit 20W/m se již nutnÄ› musí montovat s chladicím hliníkovým nosiÄem.