Celek by měl dokonale ladit


PÅ™iÅ¡li jste na to, že vás váš stávající interiér už vůbec nebaví? Tak to je jistÄ› ten pravý Äas na zmÄ›nu, protože ve svém vlastním bydlení byste se mÄ›li cítit co nejlépe, abyste se domů vždy a za každých okolností těšili.
To první, co potÅ™ebujete, když nastane Äas na zmÄ›nu, je dobrý plán. Nejdříve byste si tedy mÄ›li rozmyslet, jak by mÄ›lo vÅ¡e vypadat. MÄ›li byste se rozhodnout pro nÄ›jaké konkrétní Å™eÅ¡ení. A až poté byste se mÄ›li pustit do práce. Pokud to takto neudÄ›láte a rozhodnete se, že budete vÅ¡echno tvoÅ™it postupnÄ› tak, jak budou vaÅ¡e nápady pÅ™icházet, tak vaší domácnosti dost dobÅ™e hrozí, že bude neuspořádaná a barevná jako kdybyste se inspirovali u cirkusu.

zásuvka

OvÅ¡em pozor, vÅ¡e si dopÅ™edu naplánovat a promyslet, to ani zdaleka neznamená, že byste nemohli vÄ›ci tvoÅ™it a vyrábÄ›t svépomocí, že byste svůj interiér nemohli naplnit originálními home made doplňky a jinými pozoruhodnostmi, které z vaÅ¡eho domu udÄ›lají skuteÄný domov. Ba naopak, Äím více sebe sama a vlastní ruÄní práce do svého domova vnesete, tím bude vypadat lépe. Na to si můžete vsadit.

Na detailech záleží!

AÅ¥ už se vÅ¡ak rozhodnete pro nÄ›jaký katalogový interiér, aÅ¥ už se inspirujete v okolí anebo si vÅ¡e vymyslíte sami, tak jistÄ› budete usilovat o to, aby byl vás byt pÄ›knÄ› sladÄ›ný, aby k sobÄ› vÅ¡echno dobÅ™e pasovalo, a aby to jako celek tak nÄ›jak zapadalo dohromady. V tom případÄ› byste mÄ›li mít na pamÄ›ti, že pro koneÄný dojem bývají mnohdy klíÄové drobné, zdánlivÄ› nepatrné detaily. TÅ™eba takové, jako jsou barevnÄ› vyladÄ›né zásuvky a vypínaÄe .

osvětlení

Jestliže dokážete myslet i na takové drobné detaily, tak bude vÅ¡em jasné, že se vyznáte, a že design svého bytu máte sto procentnÄ› pod kontrolou. A mimo to byste mÄ›li oÄekávat také Äetné dotazy, kde jste tak krásné a dokonale vyladÄ›né zásuvky a vypínaÄe sehnali.