Schneider electric unica má široký výběr nejen do domácnosti


Jedná se o vysoce modulární Å™adu, která má své pÅ™ední místo nejen svojí kvalitou, ale i provedením, které výbornÄ› ladí s designem bytu. VýbÄ›r je tak velký, že si skuteÄnÄ› můžeme pořídit nejen vÅ¡e na jednom místÄ›, ale také za velmi výhodných cenových podmínek.

inteligentní domácnost

Výhody, které jsou jedineÄné:

  1. Jednotné modulární strojky – prakticky pro celou Å™adu schneider electric unica (jedná se o unica colors, plus, quadro a top), jsou tyto univerzální strojky ideální. Je jedno jakou Å™adu zvolíme, protože půjdou bez problémů namontovat do vÅ¡ech. Jsou plnÄ› funkÄní a rozliÅ¡ují se pouze na moduly. To znamená, že může být Å¡iroký pouze na jeden vypínaÄ nebo se rozdÄ›lit na dva moduly, které ovÅ¡em budou pÅ™esnÄ› pasovat do celého prostoru strojku. Pak je výbÄ›r rozhodnÄ› jednodušší a variabilní vzhledem k užívání systému daných modulů.
  2. Å iroká nabídka barev – můžeme bez problémů zvolit jakoukoliv barevnou kombinaci, podle designu bytu. Záleží na tom, zdali chceme mít vymÄ›nitelný rámeÄek, který pak můžeme různÄ› kombinovat s barvou malby nebo zvolíme jednotnou barvu. Je to naprosto jedineÄná volba a výmÄ›na potrvá jen pár minut.
  3. Různé designy – strojek opět zůstává naprosto stejný a my si můžeme zvolit přesně to, co se nám hodí nebo líbí a provést změnu barev nebo vzhledu.

modré kontinenty

Řada plus – je velikostnÄ› a tvarovÄ› shodná s Unicou colors. Rozdíl je pouze v tom, že zde se střídají barvy na hlavní ploÅ¡e rámeÄku, ale stÅ™ední Äást je pouze ve dvou provedeních – polar a marfil, což znamená v bílé a krémové barvÄ›. RámeÄky jsou jednolité a stÅ™ední Äást rámeÄku, tak zvaná dekorativní nelze vymÄ›nit ani vyjmout.

Řada colors – u ní je to právÄ› zase opaÄnÄ›. Tvar rámeÄku je stejný, jen hlavní Äást je v bílé nebo krémové barvÄ› a barvou září menší dekorativní rámeÄek ve stÅ™edu vypínaÄe. Zde je možnost snadné výmÄ›ny barevného provedení a tím se dá dobÅ™e pÅ™izpůsobit jakémukoliv barevnému tónu v interiéru. PřípadnÄ› také pÅ™ijdou vhod, pokud chceme mít barevnÄ› odliÅ¡né vypínaÄe a zásuvky.

pastelové zásuvky

JednoduÅ¡e se dá říci, že jednotvárnost a nudnost jednoho druhu vypínaÄů a zásuvek skonÄila, proto nechme, aÅ¥ moderní produkt pronikne do naÅ¡ich domovů a barvy oživí interiér.

Comments are closed.