Nenechte se ukolébat řečmi


Když si zaÅ™izujete bydlení, to se pÄ›knÄ› otáÄíte, abyste mÄ›li svůj domov dokonalý. Jestliže si zaÅ™izujete kancelář, zůstaňte u té preciznosti zaÅ™izování také. I když Vaší kanceláří neprojde víc, jak deset lidí roÄnÄ›, a to se navíc jedná jen o spolupracovníky, jste tam hlavnÄ› Vy. A Vy se osm a půl hodiny musíte cítit skvÄ›le. A hlavnÄ› nedejte na Å™eÄi, že je to jen provizorium, které se zmÄ›ní.

  • Nenechte si shromáždit do svého pracovního prostÅ™edí opotÅ™ebované doplňky, které již ostatní nepotÅ™ebují.
  • Nenechte si nanosit nábytek, který zbyl z ostatních kanceláří.
  • A až se u Vás zastaví elektrikář na revizi rozvodu elektÅ™iny, chtÄ›jte kvalitní a nové vypínaÄe a zásuvky.

elektrický proud

Trvejte si na svém, že chcete také nové prostÅ™edí, i když nereprezentujete firmu pÅ™ijímáním zákazníků. Kdybyste se neozvali, firma by na Vás uÅ¡etÅ™ila a VaÅ¡e kancelář by se stala sbÄ›rným dvorem bez ladu a skladu. Věřte, že za Äas byste ze svého pracovního prostÅ™edí nemÄ›li dobrý pocit. Dokonce by se mohlo stát, že klesne VaÅ¡e pracovní morálka, protože na Vás bude působit neutěšený stav Vaší kanceláře.

  • PÅ™edstavte si, že byste vstupovali do kanceláře, kde by byly umístÄ›ny kusy nábytku z rozmanitých druhů dÅ™eva, nebo pÅ™ekližky, do toho kovové kartotéky s rozmanitou barevností. A když půjdete do detailů, i různorodý design vypínaÄů a zásuvek nebude lahodit oku. Naopak. Dodá místnosti nepÄ›kný vzhled.
  • PÅ™edstavte si ale, že vstoupíte do místnosti, ve které je rozmístÄ›n nábytek s lahodící designovou linkou, a to vÄetnÄ› detailů a doplňků, jako jsou například vypínaÄe a zásuvky v jedné designové Å™adÄ›. Dokonalost sama! To je úplnÄ› jiný stupeň kvality, nemyslíte?

napájecí zdroj

Takže až dojde i na VaÅ¡i kancelář, nepodlehnÄ›te sladkým firemním Å™eÄem, že zatím tyto kusy nábytku budou ve Vaší kanceláři, protože k Vám zákazníci nechodí. ÄŒasem se na Vás zapomene. A to souÄasné prozatím se stane slovem navÄ›ky.