Nemusíme dělat chyby, kterých bychom později litovali


Je pravda, že zařídit si dobÅ™e a pÅ™edevším efektivnÄ› kuchyni, není zrovna snadná záležitost. Může to být i pÄ›knÄ› tvrdý oříšek. Ona totiž každá chybiÄka se může velmi snadno projevit pak v provozu, jenomže vrátit ji zpÄ›t je mnohdy nemožné. Proto bychom zde nemÄ›li Å¡etÅ™it na financích a možná si rovnou pozvat bytového designéra, případnÄ› navÅ¡tívit kuchyňské studio a podívat se na svoji sladkou místnost ve 3D provedení. Pokud pÅ™ece jenom si myslíme, že naÅ¡e fantazie je dostateÄnÄ› dost velká a zvládneme to sami, tak pÅ™esto bude dobré nic neurychlit a plánek si dokonale do posledního detailu nakreslit. Důležité je totiž nejen správné uspořádání a návaznost jednotlivých zón, ale vhodnÄ› zvolené úložné prostory a s tím úzce bude souviset výbÄ›r spotÅ™ebiÄů.

osvětlení

Tohle není fitness centrum

V kuchyni by jednotlivé zóny měly na sebe hezky navazovat a to především podle toho, jak se zde budeme pohybovat nebo pracovat. Při rozvržení bychom měli přemýšlet tak, že přece nechceme běhat z jednoho konce pracovní desky na druhý, jen proto, že jsme si to špatně promysleli. Musí tu být pohodlí, a ne běžecká dráha, kdy nachodíme rázem několik kilometrů, než připravíme pokrm, nakrmíme rodinu a pak ještě náš skvost řádně uklidíme. Správná návaznost zóny skladování, vaření, mytí nádobí a samotné práce nám ušetří rozhodně naše síly.

osvětlení kuchyně

Světlo je další důležitý bod

To samé bude se svÄ›tlem, které nám má poskytnout v každé zónÄ› odpovídající jas. Pokud budeme pracovat na kuchyňské lince, pak by stálo za úvahu pÅ™ijatelné a jasné denní svÄ›tlo, které nám poskytne pÅ™ehled o tom, co dÄ›láme. Takovým dobrým typem je lineární zářivka t5. Krátká a pÅ™esto výkonná. Navíc je důležité, aby toto svÄ›tlo bylo správnÄ› umístÄ›né a to nejlépe pod horními skříňkami kuchyňské linky. Výhodou je, že se dá pořídit i dodateÄnÄ›. SamozÅ™ejmÄ› to není jediné svÄ›tlo, že tÅ™eba si osvÄ›tlení správnÄ› nadimenzovat i v podobÄ› jiných dalších zdrojů podle potÅ™eby.