Modernější osvětlení usnadňuje život


Cílené svÄ›tlo, které bude svíti přímo na místo, kde to budete potÅ™ebovat. Pro takové úÄely je možné využít například reflektorové žárovky. Ty jsou sice skvÄ›lé, ale ne vÅ¡ude se svou podstatou budou hodit. Mnohem lepší volba bude spoÄívat v kruhové zářivce, která je skvÄ›lá v tom, že umožňuje efektivnÄ› pracovat ve vÄ›tším pracovním prostoru než v případÄ› reflektorové žárovky. Ta totiž může mít úhel vyzaÅ™ování svÄ›tla tÅ™eba jenom 30°, což je pro mnoho Äinností zcela zbyteÄné. Mnohem lepší je tedy kruhová zářivka, která taktéž poskytuje svÄ›tlo do urÄitého prostoru, ale do mnohem vÄ›tšího než tomu je u reflektorů.

světlo

ProÄ právÄ› kruhové tÄ›leso?

Zatímco pro úÄely osvÄ›tlování scény nebo pracovního prostoru se bude hodit pravidelný kruh, tedy tvar pro trubici, pro ostatní úÄely nemusíte využít přímo kruhový tvar, ale můžete zvolit mezi dalšími. ÄŒasto jsou k dispozici i pseudo-Ätvercové tvary, které vám umožní aplikovat tohle osvÄ›tlení i do pravých úhlů.

Uplatnění je mnohem bohatší

Tento typ zářivky je skvÄ›lým nástrojem například pro filmaÅ™e nebo fotografy, neboÅ¥ dokáže splynout se samotným natáÄecím zařízením, a proto bude snímání dané scény mnohem kvalitnÄ›jší. Získáte totiž spojitý zdroj svÄ›tla, nikoliv jenom nÄ›jaké záblesky, které jsou u fotoaparátů a kamer k dispozici. Abyste vÅ¡ak mohli mít lepší pÅ™edstavu o tom, co tohle osvÄ›tlení dokáže, možná oceníte výpis typických technických vlastností a parametrů tohoto zdroje svÄ›tla:

zářivka

  • Životnost okolo 6 000 hodin
  • PrůmÄ›r celého zdroje svÄ›tla 227,2 mm
  • Teplota chromatiÄnosti 2700 K
  • Balení po Å¡esti kusech
  • Výrobcem svÄ›toznámá znaÄka Philips
  • Paticí je klasická E27
  • Příkon je 25 W

Jak se můžete podívat na vlastnosti, je až s podivem, že takový zdroj svÄ›tla je tak dostupný a může v urÄitém smyslu nahradit i klasickou žárovku. Je to vÅ¡ak myÅ¡leno jen s nadsázkou, neboÅ¥ se jedná o kompletnÄ› odliÅ¡né zdroje svÄ›tla.

Comments are closed.