LED halogeny a zářivky pro osvětlení průmyslových objektů


Každý rozumný podnikatel, který neponechává nic náhodÄ›, si dobÅ™e propoÄítá úspory – kde může povolit, a kde naopak pÅ™itáhnout pomyslnou uzdu – Å¡etÅ™it. Tomuto procesu napomáhá i souÄasný rozvoj LED technologií. Na trhu jsou dnes běžnÄ› k mání LED zářivky, LED halogeny, panely, svÄ›tlomety jako náhrada za vysokotlaké výbojky. SouÄasný trend poklesu cen v souvztažnosti se vzrůstajícím výkonem svÄ›tel umožňuje až 80 procentní úsporu ve spotÅ™ebÄ› elektÅ™iny.
stará výrobna.jpg

Dalším důvodem, proÄ podniky masivnÄ› pÅ™echází na LED diodová svÄ›tla, je jejich podání barev. Pro průmyslové objekty je optimální využívat studenÄ›jší barvu chromatiÄnosti o teplotách kolem 5500 Kelvinů, která podporuje tvůrÄí pracovní proces a bdÄ›lý stav – ten zvláštÄ› ocení pracovníci ve smÄ›nném provozu. Stávající výbojky totiž vÄ›tÅ¡inou vyzaÅ™ují oranžovÄ› zbarvené spektrum bílého svÄ›tla o teplotÄ› chromatiÄnosti 2000 K, které více unavuje, a navozuje spíš v organismu stavy odpoÄinku a relaxace.

Jaká světla jsou vhodná pro průmyslové objekty

Jednoduché závÄ›sné moduly pro vysoké stropy IP 44. Zavěšují se na lanka nebo Å™etÄ›zy s pomocí závÄ›sných pružin. Vyrábí se z extrudovaných hliníkových slitin, které dobÅ™e odvádí teplo. Svítidla jsou odolná vůÄi působení prachových Äástic a hmyzu a jsou kryta pod běžnou prachotÄ›snou ochranou IP 44.
cesta v továrně.jpg

Závěsné moduly s krytím IP 65. Tato světla jsou konstruována pro speciální provozy, kde dochází k extrémnímu namáhání osvětlovací techniky. Jsou to např. strojírenské a hutní provozy, např. slévárny a lisovny, anebo sklářské provozy. Těleso ze slitiny hliníku má propracovanější způsob chlazení zdroje světla a umožňuje běžně LED světlům přesáhnout životnost 50 tisíc hodin.

OsvÄ›tlení s krytím IP 67. Jsou to systémy pro objekty, kde dochází ke styku s vodou a vlhkostí, a k nebezpeÄným manipulacím s výrobními nástroji. V tÄ›chto místech by pracovníkům hrozilo zvýšené nebezpeÄí úrazu elektrickým proudem. Tato speciální svÄ›tla lze montovat na strop, na zeÄ, nebo na nosnou konstrukci pomocí ocelových držáků.

ZávÄ›sná svítidla pro extrémnÄ› výkonné zdroje. Ta nachází uplatnÄ›ní ve velmi vysokých halách, kde jsou nároky na výkon osvitu zpravidla extrémní. Krytí IP65 a kombinace robustní hliníkové konstrukce a pevného plastu z nich Äiní ideální spoleÄníky pro zajiÅ¡tÄ›ní dostateÄného osvÄ›tlení i vícepatrových budov.