Díky našim nýtům Vaše spoje dlouho vydrží


Elegantní variantu pro nýtování pÅ™edstavuje produktový katalog specializované spoleÄnosti. NahraÄte komplikace, problémy a zdržení pÅ™i spojování tenkostÄ›nných dílů konstrukcí v automobilovém, strojírenském, stavebním průmyslu i dalších odvÄ›tvích nákupem kvalitního sortimentu spojovacích nýtů. Narážecí nýty, trhací nýty i nástroje k provedení různých metod nýtování jsou komfortnÄ› dostupné na adrese certifikovaného dodavatele. Jeho nabídka uspokojuje přání firem s různým zaměřením výroby obdivuhodným komplexním způsobem.

Ve srovnání s konkurencí nabízíme slušné podmínky

Pro dlouhou trvanlivost a zlepÅ¡ení programu spojování ocelových, kovových i plastových Äástí vybírejte spojovací materiály peÄlivÄ›. Kvalitní jako zralé víno jsou trhací nýty pro víceúÄelové, vysokopevnostní spojení i těžko technicky Å™eÅ¡itelných spojů. Pro dokonalou přístupnost k nýtovacím otvorům slouží různorodé varianty tvarů hlavic, délek i průmÄ›rů tÄ›l nýtů pro slepé nýtování. PÅ™esvÄ›dÄte se o jejich kompaktním charakteru na ověřené adrese sami.