Vykročte vstříc lepšímu zítřku s chytrým osvětlením philips hue


Máte rádi pořádek a řád a líbí se vám, když všechno funguje přesně tak, jak to chcete vy?
Nechcete se zabývat Å™eÅ¡ením každodenních banalit, protože máte nabitý pracovní rozvrh a potÅ™ebujete myslet na skuteÄnÄ› důležité vÄ›ci?
Anebo máte nÄ›jaké zdravotní omezení, které vám komplikuje péÄi o vaÅ¡i domácnost?

světlo

Existuje milión důvodů, proÄ velmi oceníte internet vÄ›cí a domov nabitý moderními chytrými technologiemi.
Ty byly stvoÅ™eny proto, aby vám výraznÄ› usnadnily život, aÅ¥ už žijete kdekoli a jakkoli. NÄ›kdo nemá Äas Å™eÅ¡it banality a jiný si chce svůj volný Äas skuteÄnÄ› užít. AÅ¥ je to tak Äi onak, vždy jde o to, zbavit se tíživých každodenních starostí, které vám nic nepÅ™inášejí a pouze vás okrádají o Äas. A znáte to – tisíckrát malé nepatrné nic vás může umoÅ™it k smrti. Takže i když jde „pouze“ o to, že máte rozsvítit svÄ›tla v kuchyni a v obývacím pokoji, i když jde „pouze“ o to, že máte sepsat, co chybí ve vaší lednici, abyste to mohli koupit, a i když jde „pouze“ o to, abyste nalili vodu do konvice a spustili její ohÅ™ev, tak i takové zdánlivÄ› nepatrné Äinnosti zabírají ve vaÅ¡em denním rozvrhu opravdu hodnÄ› místa.

inteligentní domácnsot

PÅ™itom to celé může být úplnÄ› jinak. Jakmile se zaÄala prodávat automatická vrata do garáže, vÅ¡ichni si je zamilovali. A stejnÄ› tak roste obliba chytrého osvÄ›tlení philips hue, se kterým hravÄ› na dálku s pomocí chytrého telefonu spustíte jakékoli svÄ›tlo v domÄ›, od toho bodového, pÅ™es stolní, až po stropní osvÄ›tlení. A to je teprve pouhý zaÄátek, neboÅ¥ tyto moderní technologie mohou obsahovat veÅ¡keré vaÅ¡e spotÅ™ebiÄe. Svůj dům tak budete mít skuteÄnÄ› pod kontrolou a jednoduchým nastavením Äasování a ovládáním na dálku můžete zařídit, co jen chcete, aÅ¥ už jste kdekoli. Takže aÅ¥ už zrovna potÅ™ebujete vyprat a vysuÅ¡it prádlo anebo tÅ™eba otevřít dveÅ™e a rozsvítit kurýrovi, který vám donesl objednaný balíÄek, můžete to uÄinit jediným stiskem na displeji, aniž byste udÄ›lali krok z místa.