Puberta dětíPuberta dÄ›tí není vůbec příjemným obdobím a to jak pro dÄ›ti, tak pro rodiÄe.DítÄ› si hledá svou identitu a celý jeho dÄ›tský svÄ›t se hroutí. DřívÄ›jší autority jako rodiÄe a uÄitelé jsou náhle vnímáni jako nepřátelé. Více než dříve má pro dítÄ› význam přátelství. Bohužel nezřídka dítÄ› opouÅ¡tí staré dobré a sluÅ¡né přátele a vzhlíží se ve vzorech, které se rodiÄům z pochopitelných důvodů nelíbí ani dost málo.

péÄe o obliÄej

ZaÄínají první lásky a Å¡kola je až na posledním místÄ›. PÅ™itom na konci druhého stupnÄ› základní Å¡koly je prospÄ›ch velmi důležitý, protože se dÄ›ti rozhodují o tom, kde půjdou studovat. Mnohé dÄ›ti zaÄínají koketovat s alkoholem, cigaretami a nÄ›kteří dokonce s drogami. Parta má najednou stejný význam jako dříve rodina. Je těžké nastolit nÄ›jaký režim, když vÅ¡echno je najednou jiné. Když budete příliÅ¡ benevolentní, tak dítÄ›ti jen ublížíte, protože bude jen otázkou Äasu, kdy dítÄ› zaÄne pÅ™ekraÄovat akceptovatelné hranice, když nastavíte doma teror, dítÄ› si stejnÄ› najde způsob, jak ho obejít a bude jeÅ¡tÄ› více vzdorovat.
 
piercing v obliÄeji

Jen období lidského života

Musíte si uvÄ›domit, že puberta je jen období v životÄ›. Zbavte se strachuz tohoto jistÄ› nesnadného období. Musíte si důvěřovat v tom, že jste pro dÄ›ti udÄ›lali maximum v dÄ›tství. Jsou dÄ›ti a Äasto i z tÄ›ch nejvzornÄ›jších rodin, které prochází velmi dramatickou a problémovou pubertou. Obvykle vÅ¡ak ty dÄ›ti, které prožívali harmonické dÄ›tství a rodiÄe se jim plnÄ› vÄ›novali, se obvykle zklidní stejnÄ› rychle, jako se rozjeli.

chlapec v kašně

Je vhodné dÄ›tem v pubertÄ› projevit důvÄ›ru a povolit jim hranice, na stranu druhou být nekompromisní v případÄ› jejich poruÅ¡ování.Zároveň trochu slevte ze svých požadavků. V daném období je opravdu úspÄ›ch to, že dítÄ› si nepoÄíná problémovÄ› a opravdu není nutné, aby mÄ›lo průmÄ›r jedna celá dvÄ›, i když by po stránce inteligenÄní na to mÄ›lo.