Proč jsou LED žárovky na výsluní


ProÄ tato technologie ovládla svÄ›t, i když jeÅ¡tÄ› pÅ™ed dvaceti lety byla v plenkách a nedosahovala takových ohromujících výsledků, jako dnes?

lustr

Velmi nízká spotÅ™eba elektÅ™iny– možná se pozastavíte nad tím, zda se vůbec vyplatí investovat do technologických novinek, když máte doma jeÅ¡tÄ› zásobu starých levných vláknových edisonek. Ty byly pÅ™ece za pár korun a lidé je nakupovali po desítkách kusů do zásoby. StaÄí vÅ¡ak propoÄítat podle souÄasné tržní ceny elektrické energie skuteÄnou spotÅ™ebu a investice do plateb elektÅ™iny a budete mít jasno. LED žárovky jsou zaÅ™azeny do energetické třídy A+ a pÅ™edstavují až 90 procentní úsporu nákladů za energie. Díky tomu jsou dnes polovodiÄové zdroje svÄ›tla na pomyslném chvostu žebříÄku energetické nároÄnosti spotÅ™ebiÄů v domácnostech.

SvÄ›telná ergonomie– pomÄ›rnÄ› podstatný ukazatel, neboÅ¥ tato svÄ›tla neblikají tak, jak tomu bylo u starých zářivek. Blikání způsoboval elektromagnetický pÅ™edÅ™adník a nic takového u LED diod nehledejte. Zároveň nedochází k produkci UV záření a díky tomu jsou tato svÄ›tla naprosto bezpeÄná a ergonomická.

světlo

Recyklace – z hlediska přístupu k životnímu prostÅ™edí jsou přínosnÄ›jší ve srovnání s kompaktními zářivkami, jejichž vyÅ™azený skelet obsahuje rtuÅ¥. Její obsah je sice velmi malý a pÅ™i rozbití zářivky nepÅ™edstavuje pro ÄlovÄ›ka zdravotní problém, ovÅ¡em pÅ™i recyklaci milionů vyÅ™azených kusů už to problém je.

Stmívání – LED diodové žárovkylze pohodlně stmívat, plynule regulovat jejich svítivost a zároveň i vyrábět v barevném provedení. Na trhu se dnes běžně setkáte s barevnými RGB pásky, panely nebo zářivkovými trubicemi.

Životnost– jeden z důvodů, proÄ si pořídit polovodiÄová svítidla, je jejich enormní životnost. Jsou konstruovány pro provoz delší, než je 20 tisíc hodin, snesou i nižší provozní teplotu, pracují, jak za letních veder, tak i v mrazu do – 35 stupňů.

Comments are closed.