Pro váš výrobní podnik to nejlepší osvětlení


Ve výrobních podnicích je jedním z požadavků, které jsou kladeny na pracovníky, pÅ™esnost. Je nutné, aby byli zamÄ›stnanci podniku dostateÄnÄ› rychlí, peÄliví a aby vznikalo co nejménÄ› výrobků, které neprojdou výstupní kontrolou. Nic z toho by nebylo možné, kdyby nemÄ›li dobÅ™e vybavené pracoviÅ¡tÄ›. ÄŒasto se pÅ™i vybavení pracovního místa myslí pÅ™edevším na nejmodernÄ›jší techniku a zapomíná se na základní principy pro příjemnou práci. Tím je bezesporu dostatek volného místa a také dobré osvÄ›tlení. Vhodným svÄ›telným zdrojem pro výrobní podniky jsou rtuÅ¥ové výbojky. Mají výborný výkon a barvou svÄ›tla neunavují zrak. V domácím prostÅ™edí si rádi rozsvítíme lampiÄku s menším výkonem a teplým žlutým svÄ›tlem. Na pracoviÅ¡ti máme zcela jiné požadavky, Vysoký výkon svÄ›tla je jedním z nich.

lampa

Osvětlení v domácí dílně
Mít možnost si doma nÄ›co opravit i nebo i vyrobit nemá každý z nás. Pokud už tomu tak je, musí se pánové spokojit s místem v garáži o které se dÄ›lí se zaparkovaným osobním automobilem. Jakmile potÅ™ebují vÄ›tší pracovní plochu, auto na Äas pÅ™eparkují a mají k dispozici dostateÄný prostor. Na co se vÅ¡ak pÅ™i vybavení garáží zapomíná? Na dobré osvÄ›tlení. PÅ™i plánování garáže uvažujeme jen o tom, že nám bude sloužit k nastoupení a vystoupení z auta, proto volíme jedno centrální svÄ›tlo menšího výkonu. Jakmile chceme v garáži pracovat a zaÄne nám sloužit jako dílna, je tÅ™eba ji doplnit o zářivky nebo jinou formu doplňkového osvÄ›tlení.

lampiÄka

Můžeme sáhnout po rtuÅ¥ových výbojkách nebo halogenových svÄ›tlech. ZmÄ›nit garáž na domácí dílnu je snadné, postaÄí vám k tomu nÄ›kolik kusů nábytku jako je pracovní stůl a policový regál. Brzy se vaÅ¡e domácí dílna může promÄ›nit v menší rodinný podnik. TÅ™eba to budete i vy kdo zmÄ›ní koníÄka v zamÄ›stnání a pustí se na dráhu soukromého podnikání. S novým rokem si můžete zaÄít plnit vaÅ¡e osobní sny.