Nahoru a dolů – bezpečně po schodech


Hlavní funkcí schodiÅ¡tÄ› je samozÅ™ejmÄ› propojení jednotlivých podlaží bytových nebo i rodinných domů. Zatímco ve spoleÄných prostorách mÄ›stských bytů se zase tak mnoho nemÄ›ní, v rodinných domech je to zcela odliÅ¡né. SchodiÅ¡tÄ› a jeÅ¡tÄ› i zábradlí, což jsou dvÄ› nerozluÄitelné dvojice, odrážejí trendy v moderním bydlení a tím zároveň zaÄaly plnit svoji estetickou úlohu. Je ale pravdou, že vždy musí splňovat bezpeÄnostní normy. A to platí pro vÅ¡echna schodiÅ¡tÄ› úplnÄ› stejnÄ›. Nerozhoduje, kde bude vybudované, jak bude vypadat na pohled nebo snad jak bude ukotvené. Je dobré si uvÄ›domit, že pÅ™edevším jde o bezpeÄnost uživatelů a také se k tomu musí tak pÅ™istupovat.

svÄ›tlený vypínaÄ

Světlo je dalším důležitým prvkem

Pro vybudování schodiÅ¡tÄ› hraje podstatnou roli samotný prostor, potom se dá vytvářet vhodná velikost nebo i tvar. Pokud ovÅ¡em budou schody osvíceny denním svÄ›tlem, tak nebude žádný problém se na nÄ›m pohybovat. Daleko horší to bude v Å¡eru nebo snad v úplné tmÄ›. NaÅ¡tÄ›stí v dneÅ¡ní dobÄ› se to nemusí Å™eÅ¡it louÄemi a ohnÄ›m nebo baterkami Äi svíÄkami, ale jednoduÅ¡e plnÄ› poslouží funkÄní elektrické rozvody a kvalitní vypínaÄe. A o ty rozhodnÄ› žádná nouze není.

osvícený vypínaÄ

VypínaÄe, které potěší

NÄ›které druhy vypínaÄů mají dokonce kontrolku a ta je skuteÄnÄ› výborná. Když je totiž úplná tma, tak nám bude signalizovat, kde je umístÄ›ný vypínaÄ a tak naÅ¡e kroky budou hravÄ› směřovat za svÄ›télkem. StejnÄ› tak jako by nás vlákala bludiÄka do své pasti. Jen s tím rozdílem, že jedním stlaÄením máme rázem zase svÄ›tlo a můžeme bezpeÄnÄ› pokraÄovat v cestÄ›. VypínaÄe Schneider Lightpark udÄ›lají radost každému uživateli nejen svým vzhledem, ale i funkÄností. Navíc se dají zakoupit v odpovídající barevné variantÄ›, což je velká výhoda, když se bude jednat o interiérové schodiÅ¡tÄ›. Propojení je tÅ™eba vytvoÅ™it tak, aby se dalo rozsvítit dole, nahoÅ™e nebo i v mezipatÅ™e. Takovou práci je ovÅ¡em lepší svěřit odborníkům, kteří si s tímto hravÄ› poradí.