Moderní trendy mají skutečně přírodní vzhled


K hlavním trendům v oblasti interiérových obkladů a dlažeb patří například velké formáty a pÅ™irozenÄ› přírodní vzhled. Co se dříve dÄ›lalo ruÄnÄ› a z pravého opracovaného dÅ™eva, tak v dneÅ¡ní dobÄ› skvÄ›le nahradí technologie digitálního tisku. Je až neuvěřitelné, jak vytvoří dokonalou imitaci jakéhokoliv dekoru. Potom ale je skuteÄnÄ› na první pohled těžko rozeznat imitaci od pravého přírodního materiálu, kamene, dÅ™eva, cihel nebo betonu. AÄkoliv prozatím stále vítÄ›zí dÅ™evo, pÅ™esnÄ›ji jeho imitace. OvÅ¡em vÄ›rná kopie, která má suky, praskliny atd.kuchynÄ› s bílou dvojzásuvkou u zemÄ›

Obklady nejsou jediným trendem

Do takto vytvoÅ™ených obkladových stÄ›n nebo i malby Äi tapety, je tÅ™eba pustit i vhodný design zásuvek a vypínaÄů, které budou vytvářet další moderní trend. PÅ™irozenÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› je velmi sluÅ¡ný výbÄ›r tÄ›chto komponentů, tudíž je z Äeho vybírat. Unica Basic Lightpark.cz pÅ™ináší Å™eÅ¡ení do každé situace a pÅ™itom je to i cenovÄ› velmi dobÅ™e dostupné. Jedná se totiž o vymÄ›nitelné krycí rámeÄky, jejichž nekompromisní technické Å™eÅ¡ení splňuje i ty nejnároÄnÄ›jší požadavky souÄasné elektrické instalace.

Krycí rámeÄek a tolik krásy

PÅ™esnÄ› tak je to, jedná se o maliÄkosti, které mají ovÅ¡em velké ohlasy. Dokonale splynou s každým interiérem a prakticky doladí každou místnost, staÄí si jen vybrat vhodnou barvu.

kuchyně, která má zabudované zásuvky v obkladu

Přístroj je velmi jednoduchý a skládá se z:

  • mechanismu – ten charakterizuje funkci přístroje, může se jednat o vypínaÄe, tlaÄítka, elektrické zásuvky, televizní, telefonické nebo datové zásuvky, různé ovladaÄe, signalizace nebo jinou ochranu
  • krycího rámeÄku – je to provedení v nÄ›kolika barvách
  • montážního rámeÄku – v nabídce jsou různá provedení a modulové Å™ady

V této modulové Å™adÄ› lze přístroje umisÅ¥ovat do nÄ›kolikanásobných rámeÄků a ty se dají využít jak horizontálnÄ›, tak vertikálnÄ›, což se velmi ocení v kuchyni, kdy není zásuvek nikdy dostateÄné množství. PÅ™esnÄ› podle potÅ™eb a pÄ›knÄ› na míru.