LED žárovky v halogenových reflektorech nahrazují výbojky


PÅ™enosné lampy byly problematické díky pÅ™ehřívání, neopatrné manipulaci s halogenovou žárovkou, byly pÅ™ecitlivÄ›lé na Äasté rozsvÄ›cení a zhasínání. PÅ™edevším vÅ¡ak byly doslova žrouty energie. S nástupem rozvoje technologie diodových svÄ›tel se trh zaÄal zásobit různými druhy osvÄ›tlovací techniky a výrobci pamatovali také na pÅ™enosné a pevné reflektory s LED žárovkami, napájenými buÄ napÄ›tím ze sítÄ› 230 V, nebo jako nízkonapěťové 12 a 24 V.
halogenové kulaté světlo.jpg

Jaký reflektor je vhodný

PÅ™edevším je tÅ™eba dbát na svÄ›telný tok a výkon. Pro výmÄ›nu stávajícího halogenu je nutné pÅ™ihlížet k pÅ™evodní tabulce výkonu stávajícího a nového zdroje. NapÅ™. halogen o příkonu 100 W nahradí LED diodové svÄ›tlo o příkonu pouhých 20 W. U svÄ›tel 250 W je to náhrada 50 W a pomÄ›rnÄ› Äasto využívané halogeny 500 W lze nahradit diodovými svÄ›tly 100 W.
Rozhodující je také volba prostÅ™edí. LiÅ¡tové reflektory jsou urÄeny pouze pro interiér, ostatní se používají i ve venkovním prostÅ™edí, záleží vždy na stupni krytí IP. To urÄuje, zda bude možno reflektor nasadit i za deÅ¡tÄ›, snÄ›hu, mrazu, nebo dokonce jej vystavit průtoku vody, případnÄ› jej ponoÅ™it pod hladinu.
Podle provedení konstrukce osvÄ›tlovacího tÄ›lesa. Na trhu jsou v souÄasné dobÄ› nejvíce rozšířené klasické obdélníkové tvary s otoÄnou paticí, vÄ›tÅ¡inou ve stříbrné nebo Äerné barvÄ›. Vyrábí se jako vysoko i nízkonapěťové, nÄ›které s PIR (pohybovým) Äidlem a s více druhy teploty chromatiÄnosti (barvy svÄ›tla). NovÄ›jší verzí jsou tzv. slim reflektory v tenkém provedení, nÄ›které s konkávní optickou ÄoÄkou, která svÄ›telné paprsky rozptyluje.
venkovní světlo.jpg

Zapojení

Montáž by měla provádět odpovědná osoba způsobilá pro instalace elektrických zařízení (vyhláška 50). Většina světel typu reflektorů má vyveden třížilový kabel, který se propojuje do rozvodné svorkovnice. Pochopitelně nesmí být v průběhu instalace přívod pod napětím. Některá světla se prodávají bez přívodního kabelu, tehdy je třeba odmontovat zadní kryt a kabel připojit do zdířek svorkovnice světla. Lištový reflektor se zacvakne do lištového systému a lišta se pouze spojí napájecí speciální koncovkou.