LED žárovky E27 jsou dnes v domácnostech nejoblíbenějším světelným zdrojem


JeÅ¡tÄ› stále svítíte vláknovou žárovkou? Pokud na tuto otázku odpovíte kladnÄ›, mÄ›li byste zvážit, zda pÅ™i souÄasných cenách elektrické energie nepÅ™ejít k levnÄ›jšímu zdroji. Možností Å™eÅ¡ení je mnoho, jsou snadná a pÅ™edevším cenovÄ› dostupná s velmi krátkou návratností vstupní investice.

LED žárovka E27

Patice E27

NejÄastÄ›ji se v domácnostech setkáváme s klasickým oblým závitem, který po svém objeviteli zdÄ›dil jméno a Äíslo, odpovídající jmenovitému průmÄ›ru koncovky v milimetrech. Tohoto faktu jsou si dobÅ™e vÄ›domi vÅ¡ichni výrobci osvÄ›tlovací techniky, kteří pÅ™izpůsobili vývoj svÄ›telných zdrojů tak, aby koncovka E27 zůstala zachována. Můžete se tedy běžnÄ› setkat v obchodech s kompaktními zářivkami, výbojkami nebo LED diodovými žárovkami, které do tÄ›chto objímek pasují. StaÄí tedy jen pohodlnÄ› vyÅ¡roubovat stávající kus a nahradit jej novým.
LED diody – žárovky v tomto provedení vÄ›tÅ¡inou kopírují tvar klasické sklenÄ›né mléÄné baňky, anebo jsou vyrobeny z transparentního materiálu, uvnitÅ™ kterého jsou jednotlivé polovodiÄe osazeny ve tvaru pÅ™ipomínajícím wolframové vlákno. Jestliže vás dojímá nostalgie, pak právÄ› LED žárovky E27 Lightpark jsou tím vhodným prostÅ™edkem k jejímu dosažení. Výhodou této technologie je pÅ™edevším mnohonásobnÄ› nižší příkon elektÅ™iny, velmi dlouhá životnost pÅ™esahující i deset let a výborné podání barev bílého svÄ›tla, které lze volit podle potÅ™eby.vláknová žárovka
Kompaktní zářivky – dávno pryÄ je doba, kdy se na poÄátku devadesátých let prodávaly drahé zářivky s ostrým, nepříjemným svÄ›tlem, náchylné na Äasté zapínání, a nabíhající na plný výkon po dlouhé dobÄ›. Elektronické pÅ™edÅ™adníky a odliÅ¡ná konstrukce luminoforu rozšířily sortiment do vÄ›tší Å¡kály svÄ›telného spektra a zbavila tyto zdroje nepříjemných vlastností. Dnes můžete vybírat i z různých tvarů sklenÄ›ných banÄ›k – kruhových, spirálových, anebo ve tvaru klasické vláknové žárovky.

Comments are closed.