K dokonalosti ve vašem bytě schází jen krůček – barevné zásuvky a vypínače


StaÄí málo a interiér vaÅ¡eho bytu může být naprosto dokonalý. Obejdete se pÅ™itom bez drahého nábytku, pÅ™ehrÅ¡le dekorací anebo sto procentního vyladÄ›ní veÅ¡kerého vybavení. Mnohdy staÄí zmÄ›nit malý nepatrný detail a vÅ¡echno je rázem jinak. TÅ™eba díky tomu, že své zásuvky a vypínaÄe obléknete do barev.barevná papírová paleta
Ano, nÄ›co takového jeÅ¡tÄ› pomÄ›rnÄ› nedávno možné nebylo, ale koneÄnÄ› tato dlouho oÄekávaná revoluce nastala. Když lidé doletÄ›li na mÄ›síc a dokáží transplantovat životnÄ› důležité orgány, tak proÄ by nemohli vyrobit barevné zásuvky a vypínaÄe? KoneÄnÄ› je to tedy zde a vÅ¡ichni ti, kteří nesnesou pohled na barevnou stÄ›nu opatÅ™enou bílou zásuvkou, mohou jednou provždy zapomenout na složité barvení a polepování této drobné domácí elektroniky.
NaÅ¡i malí domácí elektroniÄtí pomocníci získali novou vizáž, kterou jistÄ› oceníte. StaÄí, když si vyberete tu pravou z bohaté nabídky produktů Schneider unica, mezi kterými najdete výrobní Å™adu unica plus anebo unica colors.pozadí – barevné trojúhelníky

Velká změna díky chytrému modulárnímu řešení

Na bílé zásuvky na barevné stÄ›nÄ› už jste si možná tak nÄ›jak zvykli a vÄ›tÅ¡ina lidí vůbec neví, že to jde i jinak. Proto se možná právÄ› obáváte, aby se vám nestalo, že si budete muset zvykat na barevné kontrasty v případÄ›, že se v budoucnosti rozhodnete vymalovat jinou barvou, anebo naopak pÅ™i každé zmÄ›nÄ› výmalby mÄ›nit i veÅ¡keré zásuvky a vypínaÄe. Zůstaňte v klidu, nic takového vám nehrozí!
ŘeÅ¡ením vÅ¡ech tÄ›chto situací je chytrý modulární systém, který umožňuje na libovolný univerzální strojek napasovat jakýkoli barevný rámeÄek. Takže vypínaÄi a zásuvkami schneider unica vybavíte svou domácnost pouze jednou, a posléze už budete pÅ™i každé odliÅ¡né výmalbÄ› mÄ›nit pouze barevné rámeÄky. A to lze provádÄ›t velice snadno, bÄ›hem pár chvil. A nevyjde vás to na víc penÄ›z, než na nÄ›kolik desítek korun. Tak co, zkusíte to i vy?