Jak poznat bezpečnou půjčku


Podle posledních průzkumů jsou lidé stále více zodpovÄ›dní pÅ™i hledání a uzavírání úvÄ›rových smluv. A to jak v oblasti dlouhodobých úvÄ›rů, tak i krátkodobých půjÄek. Krátkodobá půjÄka je vÄ›tÅ¡inou poskytována jednorázovÄ› a jedná se o sumu v řádu nÄ›kolika set nebo tisíc korun.

  • I v tomto případÄ› je ale nutné najít takovou, která je bezpeÄná.
  • Jak na to?
  • Může vám pomoci index odpovÄ›dného úvÄ›rování.

Ten je dvakrát roÄnÄ› sestavován na základÄ› různých parametrů. Patří mezi nÄ› zejména náklady na půjÄku, její vstřícnost ke klientovi ze strany poskytovatele a také její transparentnost. VÅ¡echny tito ukazatelé jsou základními informacemi pÅ™i výpoÄtu férovosti a odpovÄ›dnosti konkrétních věřitelů.

  • Srovnání tÄ›chto věřitelů lze snadno najít na internetu a poté se zorientovat tak, aby byla půjÄka co nejvýhodnÄ›jší a také bezpeÄná.

Jak poznat bezpeÄnou půjÄku

Licence není zdaleka zárukou solidnosti

I pÅ™esto, že jsou i nebankovní poskytovatelé prověřováni a pro jejich Äinnost je nutná licence od ÄŒNB, stále se najde dost tÄ›ch, díky kterým byste se mohli v budoucnosti dostat do neÅ™eÅ¡itelné situace v podobÄ› pÅ™edlužení. A nikdo jistÄ› nechce zažít chvíli, kdy je mu pÅ™edán exekuÄní příkaz.

  • SrovnávaÄe půjÄekjsou běžnou souÄástí internetových stránek, na kterých jsou uvedeni poskytovatelé finanÄních produktů.

Jedním z nejznámÄ›jších webových nástrojů v oblasti bankovních produktů je hypoteÄní kalkulaÄka. Ta vás po uvedení základních informací navede na úvÄ›ry, které jsou pro vás nejvýhodnÄ›jší a nejvhodnÄ›jší.
NÄ›které produkty je ale nutné hledat pouze pod oznaÄením nebankovní půjÄka.

  • Například rychlá půjÄka je poskytována prakticky pouze v nebankovní sféře.
  • Å anci tu mají také žadatelé, kteří mají záznam v registru dlužníků.

Krátkodobé i dlouhodobé úvÄ›ry u nebankovních poskytovatelů patří také do kategorie půjÄka bez registru. Navíc není u krátkodobých úvÄ›rů zapotÅ™ebí ruÄitel jako tÅ™etí osoba a ani není nutné ruÄit svým majetkem.