Jak lítat a ušetřit


Pro levnÄ›jší cestování musíme nÄ›co vÄ›dÄ›t. Nebudeme rozebírat váhu zavazadel jako příklad. Zde je to jasné, každé kilo navíc si musíte zaplatit, a to u vÄ›tÅ¡iny leteckých spoleÄností. A na velké vÄ›tÅ¡inÄ› dálkových letů. Let z Ostravy do Brna se nepoÄítá. Na tÄ›chto kratších trasách létají menší letadla a zde je vÄ›tÅ¡inou spoleÄnosti jedno o kolik kilo navíc vezete, netaháte li s sebou ovÅ¡em v kufru tank, nebo egyptskou pyramidu.

Letiště

My se zde budeme bavit o cenách letenky. Ta je tím, co stojí nejvíce a co se nejvíce probírá. Každá letecká spoleÄnost si urÄuje cenu podle svých vnitÅ™ních instrukcí a může je mÄ›nit podle potÅ™eby. To znamená, že v pondÄ›lí může být cena do urÄité destinace zcela jiná nežli v nedÄ›li. Znamená to, že pokud bychom chtÄ›li letÄ›t tÅ™eba z Prahy na Jamajku, musíme stále prohledávat weby vÅ¡ech leteckých spoleÄností a také prohledávat vÅ¡echna letiÅ¡tÄ›?

Nu, je to jeden z možných postupů, ale jsou známy i snadnÄ›jší cesty, jak si zjistit ceny letenek a netrávit drahocenný Äas jejich vyhledáváním jednotlivÄ›. Musíte se podívat na tento web, kde jsou levné letenky uvedeny, a to pokud možno v aktuálních údajích. Protože informace z minulého týdne jsou snad aktuální tak do novin, ale pro to, co potÅ™ebujeme my se vůbec nehodí.

Letištní depo

Web výše zmínÄ›ný pracuje na jednoduchosti, provozovateli jde o to, aby si cenu mohl najít i ten, kdo běžnÄ› s poÄítaÄem nepracuje a jen zdálky tuší, co je to klávesnice. Proto jsou hned nahoÅ™e vidÄ›t kolonky, do kterých se zapisuje údaj, se kterým pak bude vyhledávací stroj pracovat. A tom, že toho bude muset prohledat skuteÄnÄ› moc svÄ›dÄí také doba odezvy. Ta může být až tÅ™icet sekund.

Ale zpět k údajům. Nechystejte si pasy ani jiné doklady, zde zadáte pouze destinaci, kam chcete letět a kdy. Pokud chcete dodat další informace, můžete, ale vesměs nejsou nijak důležité, takže se jimi nemusíte zdržovat. Nu, a to je vše.

Comments are closed.