Světlo „naplocho“


SvÄ›t pomaliÄku opouÅ¡tí staré a klasické žárovky. Takové ty baňky, protože již nejsou vyhovující. A nÄ›kde dokonce i proti pÅ™edpisům.
Rozdíl mezi žárovkou a zářivkou je jasný. V žárovce se žhaví drátek, proto svítí, v zářivce tuto práci obstarávají elektrony. V obou tělesech je pak plyn v každé jiný. Takže obě tělesa svítí a obě spotřebovávají energii. V dnešní doběšetření a ekologii je to pak hodně podstatné, jak pro ni, tak i pro naši peněženku.
Podívejme se na to, jak vlastnÄ› Å¡etříme. To není nic složitého. Žárovka odebírá proud ve wattech a vydá urÄité svÄ›tlo. UrÄitý poÄet lumenů. Zářivka vydá stejný poÄet, avÅ¡ak za mnohem nižšího příjmu energie.Jeden z druhů ploché zářivky
Nebo jinak. Ve Å¡kole se svítí zářivkami, a proto vzniká urÄitý odbÄ›r o urÄité síle. Ta Å¡kola díky zářivkám spotÅ™ebuje desetinu výroby proudu, kdežto kdyby tam byly žárovky, tak „vyžere“ celou elektrárnu. SamozÅ™ejmÄ› je to jen pÅ™irovnání, pÅ™esná Äísla by se jistÄ› dala snadno spoÄítat.
Protože jsou zářivky levnÄ›jší a také protože se dají vyrábÄ›t různé druhy, stávají se oblíbenÄ›jší. Tam kam nedáte klasickou lampu se vejde kruhová zářivka. Ne, nemusí mít zrovna tvar kruhu, i když i takové se vyrábÄ›jí. Samotná zářivka má vÄ›tÅ¡inou nÄ›kolikrát zalomený tvar. Tím námvydá více svÄ›tla. Její umístÄ›ní je nejvýše vhodné vÅ¡ude tam, kam normální žárovka nemůže, nebo ji tam, z různých důvodů nechceme. Může být kdekoli, v kuchyni, v pokoji, ve sklepÄ› i na půdÄ›. Nespálíte se oni, pokud bude bez krytu a její svÄ›tlo je pÅ™irozenÄ›jší než zažloutlé svÄ›tlo žárovky. Takže i naÅ¡e oÄi jsou mnohem ménÄ› namáhány.Klasická žárovka
Dalších výhod je více, ale již na nÄ› není místo, protože závÄ›r Älánku musí pÅ™inést ponauÄení. To zní, že pokud použijete zářivku výše zmínÄ›nou, uÅ¡etříte tím peníze, ale také prospÄ›jte významnou mÄ›rou k ekologii celé planety. Protože u malé žárovky to zaÄíná a u zářivky konÄí. Nebo ne?