Světelný zdroj s dlouhou životností


Už dlouhou dobu nám k osvÄ›tlení ulic a ztemnÄ›lých parků slouží jedno (k tÄ›mto úÄelům) ideální svítidlo. Tím je sodíková výbojka. Potkáme ji na mnoha místech. Nejvíce je zastoupena ve zmínÄ›ných ulicích a parcích, kterým propůjÄuje příjemné, teplé a uklidňující žluté svÄ›tlo.
o Poslední dobou vídáme ale tento světelný zdroj i jako osvětlovací prvek různých historických nebo jinak významných budov.
o Vhodné osvÄ›tlení zvyÅ¡uje jejich bezpeÄnost.
hráÄi kriketu
Možnosti využití sodíkových výbojek je sice trochu omezené, na oblíbenosti jim to ale nikterak neubírá.Pracují na principu vyzařování pomocí sodíkových par s provozním parciálním tlakem 0,1 – 1,5 Pa.
o Za velké výhody sodíkových a také metalhalogenidových výbojek je považováno především několik jejich specifických vlastností.
a) Jedná se o nejúÄinnÄ›jší svÄ›telný zdroj, který dokáže proniknout i hustou mlhou.
b) Dosahuje maximálního měrného výkonu 200lm/W.
c) Může se pochlubit velmi dlouhou životností, která se může vyšplhat až na dvacet tisíc hodin.
Velice vítané je i to, že obsah sodíkových výbojek není pro ÄlovÄ›ka ani životní prostÅ™edí nikterak nebezpeÄné, jako je to například v případÄ› rtuÅ¥ových výbojek.
rozsvícená lampa

Vhodné světlo na velká prostranství

Sodíkové výbojky se využívají hlavně k osvětlení exteriéru. Dobře se uplatňují u osvětlení veřejných míst, kterými jsou kupříkladu větší sportoviště. Za nevýhodu odborníci považují zhoršené podání barev.
o Vysokotlaké sodíkové výbojky můžeme rozdÄ›lit do dvou skupin, podle konstrukÄního provedení.
1) Válcové– používají se ve svítidlech, u kterých je zapotřebí přesnější směrování světelného toku. Osvětlení vozovek, chodníků, cyklostezek.
2) Elipsoidní výbojky– světlo je hůře směrovatelné, a proto se využívá pro plošné osvětlení parků, náměstí apod. Hodí se také pro osvětlení vertikálních rovin – například fasády budov.