Něco o ‚bio‘ životěKdyž se po sametové revoluci zaÄaly objevovat první zvÄ›sti o Äemsi nazývaném zdravý životní styl, nejeden z naÅ¡inců zbystÅ™il. A když se k tomu pÅ™idaly nejednou i vyloženÄ› hororové story o tom, jak nezdravÄ› se u nás žije, leckomu vyslovenÄ› zatrnulo. A kdekdo si zaÄal – v rámci možností, jež skýtala doby ‚narovnávání cen‘ – poÄínat rozumnÄ›. Nebo spíše rádoby rozumnÄ›. Protože nÄ›co jako nákup zaruÄenÄ› zdravé zeleniny od trhovců, kteří vesmÄ›s jen pÅ™eprodávali za nadsazené ceny to, co krátce pÅ™edtím nakoupili v běžných obchodech, nebo nÄ›co jako zázrak jménem Herbalife, nebylo právÄ› to pravé.

zelenina ve stánku v tržnici

A ani v následujících letech se vesmÄ›s o používání zdravého rozumu mluvit nedalo a vlastnÄ› dodnes nedá. Protože i dnes je vlastnÄ› Äasto módou žít ‚bio‘, aniž by o tom jeden vÄ›dÄ›l více než to, že jde o baÅ¡tÄ›ní toho, o Äem jsme kdysi tvrdívali a dodnes tvrdíváme, že je to poživatelné teprve poté, co to projde prasetem.

Jestli si dnes spojujeme s pojmem ‚bio‘ nÄ›co, pak je to hlavnÄ› zelenina Äi ovoce, o nichž platí nebo by mÄ›lo platit, že se jedná o výpÄ›stky nezasažené potenciálnÄ› Å¡kodící chemií. Chemií, která nás postupnÄ› otravuje a naruÅ¡uje i kvalitu půdy na celé planetÄ›. Tyto ‚bio‘ výpÄ›stky tak mají vlastnÄ› být jakýmsi produktem boje proti otravování půdy postÅ™iky, jež je nutno pÅ™ebíjet dalšími postÅ™iky, aby se jeÅ¡tÄ› nÄ›co na oné otrávené půdÄ› vypÄ›stovat dalo. Je-li nÄ›co typickým pro to, co se nazývá ‚bio‘ ovoce a zelenina, je to vesmÄ›s menší velikost a nedokonalý vzhled plodů, což mají kompenzovat zdravÄ›jší úÄinky tohoto na lidský organismus.
maliny a borůvky ve vodě

Mezi další bioprodukty mají patÅ™it obdobnÄ› získávané mléÄné a masné produkty, jež mají být rovněž podstatnÄ› zdravÄ›jší než ty pocházející z velkochovů, patří sem ale prý i z ryze přírodních surovin vyrábÄ›ná kosmetika nebo Äisticí prostÅ™edky. A kdo ví, co vÅ¡echno vlastnÄ› jeÅ¡tÄ›.

ÚÄelem ‚bio‘ vÄ›cí má prý být svým způsobem návrat k přírodÄ›, boj za možnost žít v netoxickém prostÅ™edí. Nákupem ‚bio‘ vÄ›cí prý prospíváme svému zdraví stejnÄ› jako zdraví celé naší planety. Používáním tÄ›chto produktů prý nikomu neubližujeme a naopak napomáháme udržitelnosti a rozvoji zemÄ›dÄ›lství neniÄícího už i tak omezené přírodní zdroje.

Tak toto je prý ‚bio‘. Něco, co je vnímáno dosti rozporuplně. Protože nikdo není schopen stoprocentně dokázat, zda je .

Protože znáte to. Rozhodněte se v obchodě, zda je ten který produkt opravdu nějak ‚bio‘ nebo jde jen o snahu udat to, co by jinak nikdo nekoupil! Navíc za nekřesťanský peníz.